welkom

 

 

Fitvibe trilplaattraining

Fitvibe trilplaattraining

De Fitvibe is een kwaliteitstrilplaat speciaal ontwikkeld voor medische toepassingen. De constante amplitude en de instelbare uitgebalanceerde frequentiebereiken van de trillingen zorgen ervoor dat negatieve effecten van ongecontroleerde trillingen uitgesloten worden.

Fitvibe trilplaattraining effecten toegepast in de revalidatie

Spierversterking op een veilige en snelle manier: Klik

Fitvibe training is een trainingsmethode die blessurepreventief is en welke al vrij vroeg in de revailidatie kan worden ingezet:

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat met Fitvibe training een groter en sneller effect bereikt wordt dan met conventionele trainingsmethoden. Spieren worden sterker en de rusttonus verhoogt. Daarnaast, en dit dient benadrukt te worden, ligt de impact op ligamenten en kraakbeen significant lager waardoor er een verminderd risico is op kwetsuren, zeker voor minder getrainde personen.

Door een oefenpositie aan te houden op de Fitvibe gaan steeds meer motorische eenheden gerekruteerd worden om de contractie aan te houden. Binnen de geactiveerde spieren gaan zelfs motorische eenheden die anders zelden of nooit gestimuleerd worden, worden gerekruteerd en gestimuleerd om de contractie aan te houden.

In een conventionele training worden slechts 40% van de spiervezels gerekruteerd terwijl bij Fitvibe training ook de diepere spierstructuren bereikt worden en quasi de volle 100% van de spier getraind zal worden.

Daar de trillingen blijven aanhouden, blijven de motorische eenheden ook gestimuleerd om in contractie te blijven zodat de geleverde kracht constant blijft. Dit laat de spier toe om op een veilige en erg efficiënte manier een maximale contractie te bereiken. Het eindresultaat is dat spieren snel versterken. Sluiten


Tegengaan van botontkalking: Klik

Fitvibe training is zeker aangewezen bij ouderen met aanleg tot spierverzwakking en botontkalking:

Al meermaals werd door wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat botten aan densiteit winnen indien ze belast worden. In de orthopedie is geweten dat botten zich aanpassen aan de krachten die erop inspelen. Denk maar aan astronauten, wiens botdensiteit significant afneemt bij een langere ruimtereis.

Het omgekeerde is echter eveneens waar, de mechanische stimuli van fitvibe worden op een efficiënte wijze op de botten door gegegeven. In combinatie met de hormonale vrijgave van hormonen zoals testosterone heeft dit een positief effect op de botdensiteit. Sluiten


Verbeteren van de bloedcirculatie: Klik

Fitvibe training verbetert de bloedcirculatie:

Vibratietraining veroorzaakt een verbetering van de circulatie door de snelle pompende werking van de spiervezels. Deze pompende werking is in een conventionele training veel lager. Een verbreding van de perifere bloedvezels kan soms zelfs vastgesteld worden doordat de huid lichtroze kleurt.

Een ander effect is een licht tintelend gevoel dat men na het trillen nog even blijft voelen. Onderzoek toonde aan dat de perifere circulatie toeneemt met 100 tot 150%. Elkeen die ooit met koude voeten op fitvibe stond zal door de trillingen en de hierdoor veroorzaakte vasodilatatie van dit euvel snel verlost zijn. Sluiten


Trainen van proprioceptie en evenwicht: Klik

Fitvibe training verbetert het evenwichtsgevoel:

Proprioceptie kan het beste omschreven worden als het zesde zintuig. Het is een proces waarbij de hersenen voortdurend informatie van over heel het lichaam ontvangen over positie en beweging. Proprioceptieve informatie komt in de eerste plaats van de sensoren in spieren, de huid en gewrichten. Gebaseerd op de informatie van deze sensoren stuurt het lichaam voortdurend correcties door naar de spieren.

Op een fitvibe wordt dit continu proces voortdurend op de proef gesteld. Het hele evenwichtsysteem wordt gestimuleerd vanuit verschillende posities. Mensen zullen zich al snel zekerder voelen en een verbeterd evenwicht vaststellen. Sluiten


Beïnvloeding van de hormonenhuishouding: Klik

Fitvibe training beïnvloedt de hormonenhuishouding:

Hormonen zijn de chemische boodschappers tussen de cellen in ons lichaam. Het is de taak van de hormonen een signaal over te brengen naar hun doelcellen.

Bij het trainen op Fitvibe kan er een toegenomen vrijgave van een aantal hormonen met een sleutelrol vastgesteld worden. Groeihormonen zijn één van de hormonen die verhoogd aanwezig zijn. Deze hormonen stimuleren de eiwitsynthese en helpen zodoende bij de opbouw van spieren. Ze spelen eveneens een rol in de erythropoiesis, hetgeen voor een verhoogde zuurstofcapaciteit van het bloed zorgt. Daarnaast hebben de groeihormonen (met IGFI in het bijzonder) een direct effect in lipolyse, hetgeen voor een afname van lichaamsvet zorgt.

Ook neurotrophin, een stimulator van de hersenen, wordt verhoogd vrijgegeven bij Fitvibe training en het niveau van cortisol (het stress hormoon) daalt hetgeen resulteert in een meer relax gevoel. Sluiten


Stimuleren van lokale vetverbranding: Klik

Fitvibe training verbrandt vetmassa:

Een recente studie met mensen met een licht overgewicht (BMI 27-30) toonde aan dat in een periode van 8 weken er een significant verlies was van 6,5% aan vetmassa, zonder daarbij de levensstijl te wijzigen.

Cellulitis en huid
Een verbetering van de microcirculatie, samen met een verhoogde tonus van de onderliggende spieren exact waar de probleemzones zijn, dat is het effect van fitvibe. Op plaatsen waar cellulitis aanwezig is zorgen de onderliggende spieren dat de huid naar achteren getrokken wordt. De huid en de lichaamsvorm verbeteren opzienbarend. Sluiten

 

fitvibe


Wanneer mag Fitvibe training niet toegepast worden ?

Relatieve contra-indicaties (gebruik fitvibe enkel na toestemming van uw behandelend geneesheer):

  • Epilepsie.
  • Hartritmestoornissen.
  • Tumoren (in een periode van 5 jaar na verschijnen, exclusief metastasen in het musculo-skeletale systeem).
  • M. Parkinson.

Absolute contra-indicaties (gebruik fitvibe niet):

  • Acute ontstekingen, infecties en/of koorts.
  • Acute arthropathie en artrose.
  • Acute reumatoïde artritis.
  • Acute migraine.
  • Postoperatief wonden (traumatologie, viscerale chirurgie, orthopedie, neurale chirurgie,...).
  • Implantaten in de ruggengraat.