Bekkenbodem reëducatie

Bekkenbodemtherapie of pelvische reëducatie leert u de spieren van de bekkenbodem te voelen en bewust te gebruiken. Onze collega Eva Vanlauwe heeft zich gespecialiseerd in bekkenbodem reëducatie.

Omdat u de spieren van de bekkenbodem zelf niet kunt zien, is het soms moeilijk om ze te trainen en goed te gebruiken.

bekkenbodemspieren

De bekkenbodem bestaat uit een spierplaat met drie functies, namelijk een steunfunctie (van bekkenorganen o.a. blaas, baarmoeder en darm), sluitfunctie (van urinebuis en rectum) en een sexuele functie. De bekkenbodemspieren kunnen te zwak of juist te gespannen zijn waardoor er problemen ontstaan.

Indicaties voor bekkenbodemreëducatie in onze praktijk

  • Ongewild urineverlies tijdens inspanningen, hoesten of niezen (stressincontinentie).
  • Veelvuldig optredende, plotselinge, hevige aandrang om te plassen ( urge-incontinentie).
  • Pre- en postoperatieve kinesitherapie bij operaties in het kleine bekken (vb: prostatectomie).
  • Verzakkingen van de blaas, baarmoeder ( tot een bepaald stadium beperkt).
  • Pelvische pijnproblematiek, spastische bekkenbodem.
  • Pre - en postnatale bekkenbodembegeleiding.
  • Sexuele dysfuncties vb. vaginisme / erectiestoornissen
bekkenbodemspieren

In onze praktijk gaan we effectief voelen of de spieren correct aanspannen of niet. Dit doen we door middel van “een touché”.

We voelen ter hoogte van het perineum naar de aan- en ontspanning van de bekkenbodemspieren en kunnen zo de juiste feedback geven.

We geven u thuisoefeningen mee zodat het aan- en ontspannen van de bekkenbodemspieren een automatisme wordt.