Taping/Kinesiotaping

Tapetechnieken worden vaak toegepast bij sportletsels. Daarnaast kan taping ook nuttig zijn in het dagelijkse leven: een functionele tape laat immers toe om gewone dagelijkse activiteiten of sport vroeger te hervatten.

Taping is echter geen therapie op zich, het is een onderdeel van een volledig revalidatietraject. Naast de taping dient de patiënt ook een gericht oefenprogramma te volgen om functioneel herstel te bevorderen en herval te voorkomen.

Een goed aangelegde tape zorgt voor een goed evenwicht tussen stabiliteit en mobiliteit. De tape ondersteunt en beschermt de gekwetste weefsels terwijl anderzijds normaal bewegen mogelijk is.

Kinesiotaping