Osteopathie

Onze collega Koen Thijssen voltooide in 2009 een 3-jarige opleiding structurele osteopathie aan het Flanders International College of Osteopathy (FICO Antwerpen).

Wat is osteopathie ?

Osteopathie is een "holistische" therapie, m.a.w. een osteopaat bekijkt een patiënt met bepaalde klachten in zijn geheel en gaat op zoek naar de oorzaak van die klachten.

Zo kan hoofdpijn veroorzaakt worden door bvb. spanningen in de nek maar even goed kan een bewegingsbeperking in het bekken of een slecht functionerend orgaan de oorzaak zijn. Een osteopaat zoekt en behandelt dus de oorzaak en richt zich niet enkel op de symptomen.

Osteopathie is een systeem van manipulatieve technieken waardoor het lichaam van de patiënt in zijn totaliteit beter zal functioneren. Daardoor kan het zijn eigen herstellende vermogen beter aanwenden.

Structurele osteopathie

Aan het FICO wordt de opleiding tot osteopaat opgesplitst in drie modules. Deze drie modules vertegenwoordigen de invalsmogelijkheden die een osteopaat kan aanwenden om een patiënt te behandelen:

  • 3-jarige structurele module: Aanwenden van pariëtale (botten, spieren, pezen, gewrichten, wervels,...) technieken. Er wordt veel aandacht besteed aan de wervelkolom omdat die mede het "evenwicht" van de mens bepaalt. De bekendste technieken zijn de manipulaties, in de volksmond "kraken" genoemd. Er wordt daarbij zeer veilig te werk gegaan: eerst worden de omringende weefsels met zachte technieken ontspannen waarna een precies gelokaliseerde manipulatie pijnloos en ontspannen uitgevoerd kan worden.
  • 1-jarige viscerale module: hier worden orgaantechnieken aangewend: via een normalisatie van bewegingsbeperkingen wordt o.a. een verbeterde doorbloeding bereikt.
  • 1-jarige craniale module: via de schedel kan een invloed uitgeoefend worden op de meningen en fasciae (vliezen). Deze vliezen omringen de hersenen, het ruggemerg, de organen, spieren, zenuwen en bloedvaten.
In onze praktijk behandelt Koen u volgens de principes van de structurele osteopathie.