Rugschool

wervelkolomOnze collega Christa Schepers behaalde een grote onderscheiding met haar scriptie "Rugscholing als onderdeel van de kinesitherapeutische behandeling bij lumbale rugklachten."

Daardoor is ons team zeer goed geplaatst om iemand met rugklachten optimaal te begeleiden.

In onze praktijk verkiezen we de rugschool individueel te geven. Dit laat ons toe de rugschool beter af te stemmen op de werkelijke nood van de patiënt.

Hier volgt een citaat uit de inleiding die nog steeds perfect verwoordt waarvoor rugschool in feite staat:

Inleiding

"De meest voorkomende rugklachten zijn de aspecifieke (mechanische) rugklachten. Deze zijn erg houdings- en bewegingsafhankelijk of met andere woorden de patiënt kan door onaangepaste houding en beweging zijn rugklachten veroorzaken en/of verergeren maar ook: door aangepaste houding en beweging kan de patiënt zijn rugklachten voorkomen en/of milderen.

De patiënt heeft dus zelf één en ander in eigen handen. Probleem echter is dat hij dit vaak niet zelf (kan) beseffen en dat het hem tijdens de meeste traditionele behandelwijzen ook niet verteld wordt. Zo zien we dat de acute klachten meestal spontaan na een aantal weken verdwijnen, maar omdat de patiënt zijn slechte houdings- en bewegingsgewoontes niet verandert, gaan de klachten zeer vaak ook weer recidiveren.

tiltechniekHier heeft rugscholing zijn rol te vervullen. Via een theoretisch en praktisch onderricht wil rugscholing de patiënt inzicht laten verwerven in zijn rugprobleem. De patiënt wordt uitgelegd hoe hij rugklachten kan voorkomen door juiste houdings- en bewegingsgewoontes aan te nemen.

Rugscholing tracht het houdings- en bewegingsgevoel te verbeteren en beoogt de algemene en specifieke rugconditie zodanig op te bouwen dat de patiënt in staat is om zijn dagelijkse activiteiten op een ergonomisch verantwoorde manier uit te voeren.

Richtlijnen worden gegeven om tijdens de werksituatie de rug op een juiste manier te gebruiken. Immers, zeer vaak blijkt dat niet het beroep zelf verantwoordelijk is voor de rugklachten maar wel de wijze waarop de rug tijdens de werkzaamheden gebruikt wordt.

Rugscholing wil de patiënt mee betrekken in de behandeling van zijn klachten. Ze wil de patiënt erop wijzen dat hij een grote verantwoordelijkheid draagt in het voorkomen en het vermijden van verergering van rugklachten.

Rugscholing is echter geen behandelmethode op zich, wel een noodzakelijk onderdeel in de totale behandeling van rugklachten."

En we citeren uit het algemeen besluit:

Besluit

Deze scriptie werd zo opgebouwd dat ze als handleiding kan dienen bij het opstarten van een opleiding rugscholing in de kine-praktijk.

Het theoretisch gedeelte wou de kinesitherapeut de achtergrond geven die noodzakelijk is om de rugschoolfundamentals ten volle te begrijpen. Het praktisch gedeelte werd geschreven op de manier waarop de therapeut les geeft aan de patiënten. Daardoor werden taal en voorstelling van zaken begrijpelijk gehouden.

Men moet echter bedenken dat de didactische kwaliteiten van de therapeut bij het lesgeven een zeer grote rol spelen. De therapeut moet namelijk in staat zijn om begrijpelijk les te geven. Zo is het noodzakelijk dat hij accenten legt, fundamentals steeds weer herhaalt, vragen aanvoelt en beantwoordt, uitvoeringen van oefeningen, houdingen en activiteien controleert en corrigeert,...

Ook het gebruiken van didactisch materiaal, het meegeven van een anamnese-vragenlijst, het inoefenen van een thuisoefenprogramma en het overlopen van een overzicht van de rugschoolfundamentals bij het afsluiten van de opleiding is essentieel om te kunnen spreken van een volwaardige opleiding rugscholing.

Uit de evaluatie door de patiënten na afloop blijkt dat ze de rugscholing ervaarden als nuttig en praktisch naar het dagelijkse leven toe. De verhouding theorie/praktijk was in evenwicht. Het thuisoefenprogramma werd vrij goed opgevolgd maar werd niet door iedereen dagelijks uitgevoerd. Allen waren ze bereid om deel te nemen aan de "verantwoorde" rugconditietraining.

"Verantwoorde" rugconditietraining zien wij als een aanvulling op de opleiding rugscholing. Via deze training wordt de patiënten de mogelijkheid geboden om zich de rugschoolfundamentals optimaal eigen te maken en de algemene en specifieke rugconditie op te bouwen en te onderhouden.

We willen tot slot nog eens benadrukken dat rugscholing geen op zichzelf staande behandelmethode is van lage rugklachten. Wel is ze een essentieel onderdeel bij de behandeling van lage rugklachten. We menen dat rugscholing vooral op zijn plaats is in de preventie en in de subacute fase van lage rugklachten om zodoende ontstaan, recidief en progressie van klachten te voorkomen.

Dit betekent echter niet dat rugscholing in de acute fase van lage rugklachten geen zin zou hebben, wel integendeel: elke therapeut die in contact komt met patiënten met lage rugklachten moet de patiënt, reeds van in het allereerste stadium van de klachten en de behandeling, kunnen wijzen op bepaalde fundamentele rugprincipes.