PRIVACY VERKLARING

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

KinePraktijk Thijssen kan persoonsgegevens van u verwerken omdat u gebruik maakt van de diensten van KinePraktijk Thijssen en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan KinePraktijk Thijssen verstrekt. KinePraktijk Thijssen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam.
  • Uw e-mailadres.
  • Uw IP-adres.

WAAROM KinePraktijk Thijssen GEGEVENS NODIG HEEFT

KinePraktijk Thijssen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan KinePraktijk Thijssen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG KinePraktijk Thijssen GEGEVENS BEWAART

KinePraktijk Thijssen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

KinePraktijk Thijssen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van KinePraktijk Thijssen worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. KinePraktijk Thijssen gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

KinePraktijk Thijssen maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van KinePraktijk Thijssen bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan KinePraktijk Thijssen te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. KinePraktijk Thijssen heeft hier geen invloed op. KinePraktijk Thijssen heeft Google geen toestemming gegeven om via KinePraktijk Thijssen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kinepraktijkthijssen.be. KinePraktijk Thijssen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

KinePraktijk Thijssen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van KinePraktijk Thijssen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door KinePraktijk Thijssen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met KinePraktijk Thijssen via info@kinepraktijkthijssen.be. Kinepraktijkthijssen.be is een website van KinePraktijk Thijssen.

KinePraktijk Thijssen contacteren