Manuele Therapie

Wat is een manueel therapeut ?

Een manueel therapeut is een arts of een kinesitherapeut, die zich na zijn basisopleiding bijgeschoold heeft tot manueel therapeut. In onze praktijk wordt manuele therapie zeer frequent toegepast.

Wat is manuele therapie?

Manuele therapie beoogt het opheffen van functiestoornissen binnen het geheel van gewrichten, spieren, banden en kapsels om zodoende de mobiliteit, spierfunctie en coördinatie te verbeteren.

Dit wordt bereikt enerzijds door het aanwenden van zachte technieken, zoals tracties en weke delen technieken en anderzijds door het toepassen van snel uitgevoerde bewegingen aan gewrichten, de zogenaamde manipulaties.

  • Tracties, het zachtjes uit elkaar brengen van de gewrichtsoppervlakten, en weke delen technieken, bvb. het op rek brengen van spieren, zijn vooral geïndiceerd in acute fases om een eerste ontspanning van de weefsels te bereiken.
  • Manipulaties worden toegepast zowel aan "grote" gewrichten zoals heup en knie maar ook aan kleinere gewrichten zoals deze in de wervelkolom. Vaak gaan manipulaties gepaard met een "klikkend" geluid. In de volksmond spreekt men dan van “kraken”.
    Hoe ruw dit ook mag klinken, in de praktijk zijn dit precieze gelokaliseerde mobilisaties waarbij het weefsel zo weinig mogelijk belast wordt.

Door het juist afstemmen van de technieken aan de noden van de patiënt op dat moment wordt naast een grotere beweeglijkheid ook een betere ontspanning bereikt, verbetert de doorbloeding en wordt een functieverbetering in verdere ketens van gewrichten in gang gezet. Aandacht voor de houding, preventie en verdere oefeningen horen uiteraard ook bij een totale behandeling.

manuele therapie