Kinesitherapie

Kinesitherapie is niet meer weg te denken uit het gamma van therapeutische middelen die een arts ter beschikking heeft. De kinesitherapeut levert een essentiële bijdrage tot het herstel en het uiteindelijke welbevinden van de patiënt die lijdt aan één van de hierna volgende aandoeningen:

Welke aandoeningen behandelt een kinesitherapeut ?

  • Een grote groep van verwijzingen voor kine zijn de aandoeningen van het bewegingsstelsel: pijnlijke rug of nek, enkelverstuikingen, tenniselleboog, sportletsels, breuken,...
  • Een andere belangrijke groep betreft de revalidatie na (orthopedische) operatieve ingrepen zoals knie- of heupprothese, herstel voorste kruisband, rotator cuff hechting in de schouder,...
  • Wat het neurologisch domein betreft zien we voornamelijk de groep van mensen die een hersentrombose of hersenbloeding (bvb CVA) doormaakten of lijden aan belangrijke neurologische syndromen zoals de ziekte van Parkinson, multiple sclerosis (MS), verlammingen, evenwichtsstoornissen of zenuwletsels na een ongeval. Door gerichte kinesitherapie kunnen zij hun onafhankelijkheid herwinnen of behouden.
  • Een belangrijke groep indicaties zijn de long-, hart- en bloedvatenaandoeningen. Naast specifieke technieken zoals ademhalingsoefeningen en lymfedrainage, zijn deze patiënten zeker gebaat bij een aangepast fysiek trainingsprogramma ter verbetering van de algemene conditie.
  • Steeds vaker zien we ook mensen met lymfoedeem na klieruitruiming ten gevolge van bvb. borstkanker.
  • Specifieke aanpak is vereist in het geriatrische domein, de wereld van de ouderen. Denken we maar aan valpreventie vooral bij mensen die aan osteoporose lijden. Of denk aan het aanzetten tot "blijven bewegen" zodat zelfstandigheid in de ADL (Activiteiten van het Dagelijks Leven) gewaarborgd blijft.
  • De begeleiding van zwangere vrouwen, voor, tijdens en na de bevalling is een ander deeldomein van de kinesitherapie.

Moderne visie op de kinesitherapie:

De kinesitherapie is geëvolueerd van een meer passieve aanpak naar een visie waarbij de patiënt zo autonoom en actief mogelijk betrokken wordt bij zijn revalidatie. De patiënt wordt aangespoord en begeleid om zelfstandig zijn probleem aan te pakken. De kinesist helpt de patiënt hiermee en zet hem op de goede weg naar herstel.

Gedurende een reeks behandelingen brengen we veel tijd samen door met onze patiënt. We kunnen zo gemakkelijk naar de patiënt luisteren, onze aanpak individualiseren en beter aan de verwachtingen van de patiënt beantwoorden.

team